Dentistët që janë 365 ditë në shërbimin tuaj
Të gjitha sigurimet shëndetësore
Të gjitha shërbimet stomatologjike me çmime të volitshme
Materiale me cilësi të lartë nga Gjermania

IMPLANTOLOGJIA

Në qoftë se keni humbur ose ju mungon ndonjë dhëmb mund ta merrni në konsideratë implantin dental nga Klinika Gjermane e Dhëmbit. Në klinikën tonë mund të trajtoni çdo sëmundje dhëmbi me përkujdesje të stafit profesional dhe pa kosto të fshehura.


PROTETIKA

Mungesa e një dhëmbi ose më shumë dhëmbëve mund të zëvendësohet me anë të urave, protezave totale, parciale dhe me implante. Zëvendësimi i një ose më shumë dhëmbëve mund të bëhet me anë të urave.

KIRURGJI ORALE

Përderisa çdo heqje dhëmbi mund të kryhet në kushtet normale të klinikës tonë, disa lloje të operacioneve i kryen specialisti i kualifikuar nga lëmia e kirurgjisë orale.


ZBARDHJA E DHËMBËVE

Shumë njerëz krahasojnë zbardhjen profesionale të dhëmbëve me yjet e filmit apo nuset – por në realitet, paraqet procedurën më të popullarizuar në stomatologjinë estetike.

Departamentet
Shërbimet Tona Mjeksore
  • Dentistë që janë 365 ditë në shërbimin tuaj
  • Të gjitha sigurimet shëndetësore
  • Shërbimet stomatologjike me çmime të volitshme
  • Materiale me cilësi të lartë nga Gjermania
  • Proteza të përballueshme
  • Implantologji moderne
  • Kirurgji orale
  • Pastrim profesional i dhëmbëve
  • Pajisje dhe aparaturë shumë moderne